Βιβλίο Παρουσίαση

Dikaioma sto Oneiro_Book - ιωάννα καρέλλου - - Ισότητα – Κοινωνική μέριμνα – Ανθρώπινες σχέσεις – Σχολικός εκφοβισμός – Διαφορετικότητα

Δικαίωμα στο Όνειρο

Το θέμα της σεξουαλικότητας των ατόμων με νοητική καθυστέρηση προβληματίζει την ευρύτερη κοινωνία που αναρωτιέται αν νοητική καθυστέρηση και σεξουαλικότητα είναι έννοιες συμβατές. Τα άτομα με ΝΚ είναι όμως άνθρωποι και δεν μπορεί, κατά συνέπεια «να μην έχουν και αυτά την δική τους σεξουαλικότητα».  Αναφερόμενοι στον πληθυσμό με «φυσιολογική» νοημοσύνη θεωρούμε δεδομένο ότι ο καθένας έχει τη δική του σεξουαλικότητα την οποία αποφασίζει αν και πως θα την εκφράσει.  Αυτή η έκφραση ωστόσο καθορίζεται από τους κανόνες της κοινωνίας που δε συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων με ΝΚ.  Το γεγονός αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα εμφανές στο παρελθόν μέσω μιας σειράς κανονιστικών ρυθμίσεων που περιόριζαν και συχνά απαγόρευαν τη σεξουαλική τους έκφραση στιγματίζοντάς τα ως άτομα ανίκανα για κατάλληλη και υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά.

Η ανά χείρας έκδοση απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη ζωή των ατόμων με νοητική καθυστέρηση: γονείς, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους σε υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και απασχόλησης, ειδικούς επιστήμονες και φοιτητές. Προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για θέματα που αφορούν τη ζωή του συγκεκριμένου πληθυσμού καλύπτοντας έτσι το μεγάλο κενό που υπάρχει στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία.