Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

Iωάννα Kαρέλλου Κοινωνική Λειτουργός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) Iωάννα Kαρέλλου

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής

Ισότητα – Κοινωνική μέριμνα – Ανθρώπινες σχέσεις – Σχολικός εκφοβισμός – Διαφορετικότητα- Κοινωνική Ανθρωπολόγος Iωάννα Kαρέλλου

Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής

Κοινωνική μέριμνα – Ανθρώπινες σχέσεις – Σχολικός εκφοβισμός – Διαφορετικότητα- Iωάννα Kαρέλλου

Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας

ειδική αγωγή – σεξουαλική διαπαιδαγώγηση - Ισότητα Iωάννα Kαρέλλου

Σύλλογος Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Iωάννα Kαρέλλου Κοινωνική εργασία – Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) – Συμβουλευτική

Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση - Ισότητα ιωάννα καρέλλου - Κοινωνική Λειτουργός

Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης»

Ισότητα Iωάννα Kαρέλλου - Κοινωνική Λειτουργός

British Institute of Learning Disabilities

Ισότητα Iωάννα Kαρέλλου Σχολικός εκφοβισμός – Διαφορετικότητα

An association for persons with learning disabilities and mental health needs

Kαρέλλου Iωάννα Ανθρωπολόγος – Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

American Association of Intellectual and Developmental Disabilities

Iωάννα Kαρέλλου σεξουαλική διαπαιδαγώγηση - Ισότητα – Κοινωνική μέριμνα – Ανθρώπινες σχέσεις – Σχολικός εκφοβισμός – Διαφορετικότητα